Sonja Lebedinec | VIDIM NEVIDNO

Obujamo spomine na 55 let delovanja Galerije Krško

Nazaj

12. september 200614. oktober 2006

Sonja Lebedinec | VIDIM NEVIDNO

Galerija Krško

Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

 

Trajanje razstave: 12. 9. - 14. 10. 2006

Galerija Krško – pet in pol dekad

Galerija Krško je bila kot razstavni prostor za likovno umetnost odprta leta 1966. Za kontinuirano delovanje je v začetku skrbela Valvasorjeva knjižnica Krško, v devetdesetih letih je zanjo skrbel Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Krško, leta 2009 pa je bila kot enota priključena h Kulturnemu domu Krško. 

V 55 letih delovanja je evidentiranih 226 razstav. Zato smo v času, ko nam virusna epidemija preprečuje, da bi vam predstavili nov, ambientalno zasnovan razstavni projekt, pogledali v ta bogat galerijski historiat. 

Danes se spomnimo razstave:

 

 

Sonja Lebedinec, Vidim nevidno, 12. 9. – 14. 10. 2006

Posnetki iz nekih pripovedi, besedilo Boris Gorupič

V likovnih delih mnogokrat težko najdemo narativnost ali vsaj nekaj izhodišč. Katera bi nas napotila k njihovemu razumevanju. To velja tudi za fotografijo, pa čeprav njena tehnika oblikuje največji realizem izmed vseh likovnih disciplin, ki jih poznamo. Zlasti pa si lahko takšna vprašanja postavljamo ob fotografiji Sonje Lebedinec, ki svoja dela koncipira na način, ki nas pripelje do različnih interpretacij. 

Njene fotografije bi bilo mogoče primerjati s poezijo, pri kateri ni vedno toliko pomembno kaj nam pove, pač pa predvsem kako se izraža. Nežni občutki se dopolnjujejo s filozofskim razmišljanjem in nam posredujejo najrazličnejše izkušnje, pa naj gre za veselje, ljubezni ali vse tisto, kar to ni. Sonja zavzema širok odnos do svojih del in vanje vnaša posebnosti, katere prepoznava v tem času. Čeprav se slogovno bistveno razlikuje od dokumentarne fotografije, pa na svoj način tudi njeni posnetki dokumentirajo neko obdobje. To so recimo odnosi med spoloma, dojemanje razvoja civilizacije in njenih dosežkov, danes obravnavani na poseben, lahko rečemo tudi nov način v primerjavi s preteklimi obdobji. Isto velja za njene fotografije, ki nastajajo v tem času in katere se navezujejo na predhodne sloge dvajsetega stoletja, pa če ob tej priložnosti omenimo le nadrealizem, ki je za razvoj fotografije izjemno pomemben, hkrati pa v avtoričinih delih prepoznamo originalno zastavljeno likovno govorico. Vsebina v fotografijah ni naključna, pravzaprav je skrbno izbrana in njene pomene lahko razumemo tako v tradicionalnem smislu, kakor tudi v okviru njenih subjektivnih raziskovanj. Njen Moški, Noga in Rastlina nosijo številne pomene, ti pa se dopolnjujejo še v novih kombinacijah, ki jih avtorica oblikuje. 

Fotografije Sonje Lebedinec so izčiščene in ne vsebujejo nepotrebnih dodatkov. Zato se nam lahko zdijo poenostavljene, vendar za tem stoji njena težnja za neposrednostjo, ki označuje njena dela. Zato imamo v teh fotografijah istočasno vsakdanje vsebine – a te so poenostavljene v celovitejše odnose, in v tem je njihova specifična pripovednost. 

 

Biografija: 

Sonja Lebedinec je rojena leta 1961 v Ljubljani. Leta 1988 je diplomirala na »Akademiji lepih umetnosti« (FAMU) v Pragi, Češka, smer umetniška fotografija. Leta 1989 je opravila specializacijo na »Nacionalni šoli za vizualne umetnosti Le Chambre« (ENSAV), Bruselj, Belgija, oddelek za fotografijo in tečaj oblikovanja skulptur iz mehkih materialov, na isti šoli. Od leta 1990 do 1994 se je v Bruslju usposabljala na področju restavriranja in konserviranja umetniških del na papirju in fotografskih emulzijah. Od leta 1995 je profesorica na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. 

Samostojno in skupinsko je sodelovala na več kot 30 razstavah dom (Ljubljana) in v tujini (Praga-Češka, Bologna-Italija, Bruselj-Belgija, New York-ZDA, Stockholm-Švedska, Köln-Nemčija, …). Njene fotografije hranijo v stalnih zbirkah v UMPRUM muzej v Pragi, Moderni galeriji  v Ljubljani in v Galeriji Contretype v Bruslju. 

 

Kustos: Boris Gorupič

Organizator in producent: Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Krško, zanj: Sonja Levičar

Koproducent: Občina Krško

Fotografija iz naslovnice zloženke: Hrani dokumentacija MMK

 

Medijski odzivi: 

Vidim nevidno. (14. september 2006). Sava Glas, 4(167), 9.

Deloskop. (12. september 2006). Delo, 48(211), b. p. 

Sonja Lebedinec | VIDIM NEVIDNO
Sonja Lebedinec | VIDIM NEVIDNO
Sonja Lebedinec | VIDIM NEVIDNO

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000