Zgodovina galerije

Galerija Krško oz. nekdanja cerkev Sv. Duha je bila zgrajena leta 1777, v obdobju poznega baroka.[1] Tloris je razgiban v skladu z gradbenimi smernicami tega umetnostnega sloga: iz osrednjega centralnega prostora se na obeh straneh izvijata polkrožni kapeli. Tudi prezbiterij, ki se brez prekinitve nadaljuje iz glavne ladje se zaključuje polkrožno. Kljub rahlo klasicistični členitvi fasade, oblikujejo notranjščino slikovito mehki prelivi ladje in stranskih kapel. Nace Šumi je stavbi pripisal vpliv štajerske baročne arhitekture in kasneje še arhitektu Johannu Fuchsu.[2]

Leta 1939 je bila cerkev desakralizirana in predana v uporabo Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežice[3], ki je imelo prostore v cerkvi Sv. Duha in v t.i. Valvasorjevi hiši (danes Mestni muzej Krško). Leta 1966 je v nekdanji cerkvi, pod upravljanjem Valvasorjeve knjižnice Krško, začela delovati Galerija Krško.[4] Do leta 1993 so pripravljali razstave in sodelovali z likovnimi kritiki, predvsem z Janezom Mesesnelom, Mirkom Jutrškom. Po nekaj letnem premoru je leta 1998 upravljanje Galerije Krško prevzel JSKD RS – OI Krško[5] in do leta 2009 izvajal galerijsko dejavnost. Konec leta 2009 je Občina Krško z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS, št. 109/09) ustanovila enoti Mestni muzej Krško in Galerija Krško, ki delujeta pod upravljanjem Kulturnega doma Krško.Osnovno poslanstvo delovanja Galerije Krško je razstavljanje, raziskovanje, interpretiranje, promoviranje, zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti. Razstave slovenske in mednarodne vizualne umetnosti so pripravljene posebej za to razstavišče, z namenom vzpostavitve dialoga med umetniškimi deli in arhitekturo.

Vizija Galerije Krško je, da ustvari kvaliteten in dolgoročno zasnovan program, ki bo privabil širšo publiko in ji ponudil prostor navdiha, izmenjave idej ter odprto in dinamično okolje, ki bo ljudem približalo sodobno vizualno umetnost.

Fotografije: Nina Sotelšek, KDK 

[1] ŠUMI, Nace, 1961. Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana, 185.

[2] ŠUMI, Nace, 1969. Baročna arhitektura (Ars Sloveniae). Ljubljana, LIV, LXVI.

[3] SARIA, Balduin, 1939. Ob ustanovitvi »Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice« v Krškem. V: Kronika slovenskih mest, let. 39, 241—242.

[4] BRENČIČ, Polona, 2011. Podobe iz čipkaste preje. V: Mesto besed : zbornik ob 45-letnici delovanja Valvasorjeve knjižnice Krško, str. 92-96.

[5] Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Krško

Stopite v stik

Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
(07) 620 92 44
(07) 429 10 98
051 390 658
info@galerijakrsko.si
galerijakrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)

Sledite nam