Zgodovina galerije

Nazaj

Galerija Krško oz. nekdanja cerkev Sv. Duha je bila zgrajena leta 1777, v obdobju poznega baroka.[1] Tloris je razgiban v skladu z gradbenimi smernicami tega umetnostnega sloga: iz osrednjega centralnega prostora se na obeh straneh izvijata polkrožni kapeli. Tudi prezbiterij, ki se brez prekinitve nadaljuje iz glavne ladje se zaključuje polkrožno. Kljub rahlo klasicistični členitvi fasade, oblikujejo notranjščino slikovito mehki prelivi ladje in stranskih kapel. Nace Šumi je stavbi pripisal vpliv štajerske baročne arhitekture in kasneje še arhitektu Johannu Fuchsu.[2]

Leta 1939 je bila cerkev desakralizirana in predana v uporabo Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežice[3], ki je imelo prostore v cerkvi Sv. Duha in v t.i. Valvasorjevi hiši (danes Mestni muzej Krško). Leta 1966 je v nekdanji cerkvi, pod upravljanjem Valvasorjeve knjižnice Krško, začela delovati Galerija Krško.[4] Do leta 1993 so pripravljali razstave in sodelovali z likovnimi kritiki, predvsem z Janezom Mesesnelom, Mirkom Jutrškom. Po nekaj letnem premoru je leta 1998 upravljanje Galerije Krško prevzel JSKD RS – OI Krško[5] in do leta 2009 izvajal galerijsko dejavnost. Konec leta 2009 je Občina Krško z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS, št. 109/09) ustanovila enoti Mestni muzej Krško in Galerija Krško, ki delujeta pod upravljanjem Kulturnega doma Krško.Osnovno poslanstvo delovanja Galerije Krško je razstavljanje, raziskovanje, interpretiranje, promoviranje, zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti. Razstave slovenske in mednarodne vizualne umetnosti so pripravljene posebej za to razstavišče, z namenom vzpostavitve dialoga med umetniškimi deli in arhitekturo.

Vizija Galerije Krško je, da ustvari kvaliteten in dolgoročno zasnovan program, ki bo privabil širšo publiko in ji ponudil prostor navdiha, izmenjave idej ter odprto in dinamično okolje, ki bo ljudem približalo sodobno vizualno umetnost.

Fotografije: Nina Sotelšek, KDK 

[1] ŠUMI, Nace, 1961. Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana, 185.

[2] ŠUMI, Nace, 1969. Baročna arhitektura (Ars Sloveniae). Ljubljana, LIV, LXVI.

[3] SARIA, Balduin, 1939. Ob ustanovitvi »Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice« v Krškem. V: Kronika slovenskih mest, let. 39, 241—242.

[4] BRENČIČ, Polona, 2011. Podobe iz čipkaste preje. V: Mesto besed : zbornik ob 45-letnici delovanja Valvasorjeve knjižnice Krško, str. 92-96.

[5] Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Krško

Galerija Krško oz. nekdanja cerkev Sv. Duha je bila zgrajena leta 1777, v obdobju poznega baroka.[1] Tloris je razgiban v skladu z gradbenimi smernicami tega umetnostnega sloga: iz osrednjega centralnega prostora se na obeh straneh izvijata polkrožni kapeli. Tudi prezbiterij, ki se brez prekinitve nadaljuje iz glavne ladje se zaključuje polkrožno. Kljub rahlo klasicistični členitvi fasade, oblikujejo notranjščino slikovito mehki prelivi ladje in stranskih kapel. Nace Šumi je stavbi pripisal vpliv štajerske baročne arhitekture in kasneje še arhitektu Johannu Fuchsu.[2]

Leta 1939 je bila cerkev desakralizirana in predana v uporabo Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežice[3], ki je imelo prostore v cerkvi Sv. Duha in v t.i. Valvasorjevi hiši (danes Mestni muzej Krško). Leta 1966 je v nekdanji cerkvi, pod upravljanjem Valvasorjeve knjižnice Krško, začela delovati Galerija Krško.[4] Do leta 1993 so pripravljali razstave in sodelovali z likovnimi kritiki, predvsem z Janezom Mesesnelom, Mirkom Jutrškom. Po nekaj letnem premoru je leta 1998 upravljanje Galerije Krško prevzel JSKD RS – OI Krško[5] in do leta 2009 izvajal galerijsko dejavnost. Konec leta 2009 je Občina Krško z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Ur. l. RS, št. 109/09) ustanovila enoti Mestni muzej Krško in Galerija Krško, ki delujeta pod upravljanjem Kulturnega doma Krško.Osnovno poslanstvo delovanja Galerije Krško je razstavljanje, raziskovanje, interpretiranje, promoviranje, zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti. Razstave slovenske in mednarodne vizualne umetnosti so pripravljene posebej za to razstavišče, z namenom vzpostavitve dialoga med umetniškimi deli in arhitekturo.

Vizija Galerije Krško je, da ustvari kvaliteten in dolgoročno zasnovan program, ki bo privabil širšo publiko in ji ponudil prostor navdiha, izmenjave idej ter odprto in dinamično okolje, ki bo ljudem približalo sodobno vizualno umetnost.

Fotografije: Nina Sotelšek, KDK 

[1] ŠUMI, Nace, 1961. Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana, 185.

[2] ŠUMI, Nace, 1969. Baročna arhitektura (Ars Sloveniae). Ljubljana, LIV, LXVI.

[3] SARIA, Balduin, 1939. Ob ustanovitvi »Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice« v Krškem. V: Kronika slovenskih mest, let. 39, 241—242.

[4] BRENČIČ, Polona, 2011. Podobe iz čipkaste preje. V: Mesto besed : zbornik ob 45-letnici delovanja Valvasorjeve knjižnice Krško, str. 92-96.

[5] Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Krško

Galerija Krško
Galerija Krško

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000