Galerija Krško

Galerija Krško prireja začasne likovne razstave, ki so načeloma pripravljene posebej za ta razstavni prostor.

Osnovno poslanstvo delovanja Galerije Krško je razstavljanje, raziskovanje, interpretiranje, promoviranje, zbiranje, hranjenje, dokumentiranje in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti. Razstave slovenske in mednarodne vizualne umetnosti so pripravljene posebej za to razstavišče, z namenom vzpostavitve dialoga med umetniškimi deli in arhitekturo.

Vizija Galerije Krško je, da ustvari kvaliteten in dolgoročno zasnovan program, ki bo privabil širšo publiko in ji ponudil prostor navdiha, izmenjave idej ter odprto in dinamično okolje, ki bo ljudem približalo vizualno umetnost.

Fotografije: Nina Sotelšek, KDK 

[1] ŠUMI, Nace, 1961. Ljubljanska baročna arhitektura. Ljubljana, 185.

[2] ŠUMI, Nace, 1969. Baročna arhitektura (Ars Sloveniae). Ljubljana, LIV, LXVI.

[3] SARIA, Balduin, 1939. Ob ustanovitvi »Muzejskega društva za politična okraja Krško in Brežice« v Krškem. V: Kronika slovenskih mest, let. 39, 241—242.

[4] BRENČIČ, Polona, 2011. Podobe iz čipkaste preje. V: Mesto besed : zbornik ob 45-letnici delovanja Valvasorjeve knjižnice Krško, str. 92-96.

[5] Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Krško

Priloge