Zaposleni

Vodstvo

Dr. Helena Rožman, prof. zgod. in univ. dipl.etnologinja; doktorica znanosti s področja arhitekture
muzejska svetovalka
(07) 492 11 00
Anita Radkovič, univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja in prof. zgodovine
koordinator in organizator kulturnih programov
(07) 492 10 99, anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si
Špela Sečnik, mag. arhivistike in dokumentologije; univerzitena diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja
muzejska vodnica
(07) 620 92 44, spela.secnik@mestnimuzejkrsko.si