Marijan Novak Slunjski | MOČ SPOMINA

Nazaj

5. maj 201029. maj 2010

Marijan Novak Slunjski: Moč spomina

Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

5. maj - 28. maj 2010MOČ SPOMINA

Marijan Novak Slunjski je slikar, ki »zavzema« eno pomembnih mest v sodobni likovni umetnosti, h kateri ni treba dodati pridevnik slovenski, saj njegovo slikarstvo ne »vključuje« geografskih meja in lokalnih lastnosti.

Besedna zveza sodobna umetnost kot poimenovanje različnih smeri, ki se ohranjajo in nastajajo danes, nudi umetnikom številne možnosti za izražanje. Sodobnost je merjena tudi z iskanjem novih izraznih možnosti v novih medijih in z novimi likovnimi sredstvi. Ob idejah in konceptih  ima »klasično slikarstvo« še vedno veljavo in častilce. Podoba in njen pomen sta izražena na klasičnem likovnem polju – na dvodimenzionalnem platnu, ki z barvo, kompozicijo in s potezo postane umetniško delo. Med sodobne »klasične« slikarje štejemo tudi Marijana Novaka Slunjskega, ki izhaja iz likovnega polja – platna različnih velikosti in ustvarja tako kot mu narekuje znanje, zavedanje, razmisleki, čas, ki pripelje do trenutka, ko je slika končana. Zavezan je intuiciji, ideji in izvedbi. Sprehodil se je skozi vsa umetnostnozgodovinska obdobja, v njih odkrival pomembnost črte, vlogo barve, smisel za kompozicijo in še marsikatere druge zakonitosti slikarstva. Svoj likovni jezik je našel v polju abstrakcije, ki mu omogoča spregovoriti o konkretni stvarnosti, kljub »odsotnosti« predmetnega. Označevanje in umeščanje njegovega slikarstva pomeni pisanje o abstraktni umetnosti, natančneje o obliki informela, kritiki ga opisujejo tudi kot abstraktnega ekspresionista.

Ob tem pa je to samo ogrodje, na katerega je mogoče vedno znova »naložiti« novo in drugačno, zgraditi oseben, avtonomen izraz. Marijan Novak Slunjski »gradi« svoje slike samo z nekaj odtenki, včasih s popolnoma osnovnimi barvami: z rdečo, modro, rumeno, črno in belo, ki je največkrat kar belina platna. Dodal jim je tudi odtenke sive in vijolične zmehčane z vodo. Ob tem pa se poigrava s potezo in z idejami. Ikonografija sodobne umetnosti je zapletena in intimna, torej manj soodvisna in prepletena s širšim družbenim dogajanjem oziroma je podvržena predvsem osebni ikonografiji vsakega umetnika. Ob tem so bistveni tudi občutki, ki jih ne moremo kontrolirati z razumom in znanjem, ampak so v nas. Silovitost slikarjeve poteze nas tako lahko popelje v silovitost in globine njegove ustvarjalne duše, pelje po poteh iskanja in tesnobe, notranjega kričanja, ki ga le redki znajo preusmeriti v vrhunski likovni izraz. Poteza je zaznamovana (oblikovana) z igro skozi katero se izriše nova podoba izhajajoča iz umetnikovih oči in duše. Tako je še bolj razumljivo slikarjevo razmišljanje o pomenu oziroma o odsotnosti pomena njegovih slik, ki ne nosijo naslova in se ne »kitijo« z umetnikovim podpisom. Umetnik želi čim manj določiti, čim manj predvideti in čim manj položiti v oči in v misli njegovim »odjemalcem«. Kljub izoblikovanemu odnosu do »drugega«, do odzivov in prepoznavnosti, pa tudi Novak Slunjski ni imun na odzive, ni imun na občutja, ki se ob »pogovoru« z njegovimi slikami zbudijo in »zgodijo« ob njegovih razstavah – še posebej v t. i. »domačem okolju«, kamor lahko zaradi bližine rodnih Brežic prištejemo tudi Krško.

Razstava za Galerijo Krško, štirilisten poznobaročen prostor, ki z belimi stenami, polkrožnostjo, oboki in belino vedno vznemirja umetnike, je poseben izziv tudi za Marijana Novaka Slunjskega. Ustvarjanje popolnoma novih del je vodila vznemirjenost oblikovanja za poseben prostor, v katerem lahko umetnik sicer v dokaj majhnem razstavišču pokaže veliko. Ob intuiciji je vpletel tudi številne izkušnje ustvarjanja v ateljejih New Yorka, Bologne, Padove, Londona in na številnih srečanjih umetnikov na kolonijah, kjer iz hipa in predmeta nastane nedoločljiv, oseben, prenesen svet. V prizorih se zaznava zgolj igra, otipljiva stvarnost in pripoved sta in ostaneta zastrti. V vsakem delu pa lahko vidimo in zaznamo umetnika, ki je predan svojemu poslanstvu, umetnika, ki gradi vedno znova in vedno znova premisli že narejeno in pokazano. V njem ostaja pristen duh raziskovalnosti in poglabljanja v zastavljeno problematiko.

Razstavni program Galerije Krško že vrsto let sledi predstavljanju inovativnih likovnih projektov.  Skozi dostopnost sooblikovanja odličnega prostora vrhunskim umetnikom je omogočena  dostopnost odličnih razstav širokemu občinstvu občine, regije, države in obmejnega področja. Razstava Marjana Novaka Slunjskega je nov korak na začrtani poti ohranjanja statusa Galerije Krško kot izjemnega razstavnega prostora z dobrim razstavnim programom.

Alenka Černelič Krošelj

Marijan Novak Slunjski: Moč spomina

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000