Maja Strmecki | SOOČENJE

31. 8. 2010 – 25. 9. 2010

Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, Krško

31. avgust - 25. september 2010


SOOČENJE: MOLK / HREPENENJE / ŽALOST

Maja Strmecki je mlajša umetnica, ki tako kot številni umetniki po končanem formalnem izobraževanju išče svoje mesto v likovnem svetu. Za osrednji medij svojega ustvarjanja je izbrala grafiko, vejo, ki je hkrati popularna in cenjena ter pozabljena in podcenjena. Grafični list je večkrat predelano likovno polje, grafične tehnike sledijo razvoju različnih medijev in repeticija omogoča večjo dostopnost. Umetnik pa ne izbira, ampak sledi svojim idejam in uporablja tehnike, ki omogočajo izražanje.
Raznovrstna izobraževanja, vodena z različnih smeri v različnih inštitucijah, so Maji Strmecki omogočila številne poglede in ji postavila okvirje, iz katerih se počasi, vztrajno in trmasto izvija. Dela preteklih let so bila v figuraliki zaznamovana z risarskim pristopom modnega oblikovanja in »sestavljena« iz kontrastov med umirjenim, strogim in urejenim ozadjem, razbitim z nepravilnimi strukturami, nanizanimi brez reda v središču polja. Svobodo ustvarjanja in eksperimentiranja je doživljala na izobraževanju na Škotskem in se na podiplomskem študiju predala smerem ljubljanske šole profesorjev ljubljanske akademije. Razstava v Galeriji Krško je korak k osamosvajanju, predvsem pa je odraz vseh čustev mlade umetnice, ki išče pravo razmerje med ustvarjanjem in preživetjem, med všečnostjo in lastnim razodetjem. Že v prejšnjih delih, v katerih se je v času podiplomskega študija posvečala raziskovanju vpliva in odnosa različnih okolij in ljudi na ustvarjanje, se je izkazoval raziskovalni pristop do urejanja sveta: odnos med časom in prostorom, odnos med umetnico in okoljem, razmerje med resničnim in namišljenim. Vse to se nadaljuje v novejših delih, kjer pa so se v njena dela še bolj vpletla in se v njih še bolj razkrila različna stanja čustvenega doživljanja sveta. Naslovi grafik opredeljujejo osrednje stanje, posamezni elementi pa jih dopolnjujejo in širijo. Prevladujejo otožnost, žalost, strah, nedoločnost in nemost – nad vsakim obrazom, nad vsako figuro se zbirajo sence, sledijo jim strahovi in ostajajo madeži. Naslov razstave Soočenje številne odmeve, številne vplive, ukročena in neukročena čustva uokvirja in oblikuje v eno zgodbo in usmerja v odločno oblikovanje neodvisnega likovnega izraza mlade umetnice.
Razstava je sestavljena iz manjših ciklov, odtisov, sestavljenih iz različnih elementov – dodanih, prestavljenih, barvno poudarjenih ali pa zakritih. Iz manj dorečenih oblik prejšnjega likovnega obdobja Maje Strmecki se je izvila risba in znotraj nje figura ter v njej in iz nje predvsem obraz. Obraz kot polje, kjer se najbolj izrazijo čustva, obraz kot polje, na katerem je mogoče z nekaj potezami »izpisati« vse. Nizko oziroma v višino oči postavljena dela omogočajo tesen stik gledalca s podobo in »zapisanimi« čustvi. V prezbiteriju so podobe strahu čisto blizu, na srednji grafiki je strah tudi upodobljen, na dveh stranskih pa sta ostala madeža, ki nimata namena izginiti. K večjim so dodane tudi manjše grafike, miniature, med katerimi izstopata dve podobi molčečnosti in Portret. Zakriti obrazi, vpleteni v krog kot obliko popolnosti, a pričakani ali pa varovani s ptico (mrhovinarjem), so izrazi vseh neizrečenih zgodb, skritih in nedorečenih.
Okvirjeni grafični listi Maje Strmecki na prvi pogled ne soustvarjajo izjemnega prostora Galerije Krško oziroma ga »uporabljajo« klasično, vendar pa ga pretanjeno dopolnjujejo s krhko, nežno, intimno pripovedjo umetnice.

Alenka Černelič Krošelj

Stopite v stik

Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
(07) 620 92 44
(07) 429 10 98
051 390 658
info@galerijakrsko.si
galerijakrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)

Sledite nam