Irena Jurca | PRIVID ŽIVLJENJA

5. 4. 2019 – 24. 6. 2019

Razstava Privid življenja z minimalističnim prikazom avtoričine ideje gledalca popelje v meditativno izkušnjo, vizualno in avditivno, kjer lahko ponovno premisli o človeku, svetu in njegovi vlogi v njem. Umetnica Irena Jurca v ospredje svojega zanimanja postavlja avtorsko fotografijo, s katero pripoveduje o vsebinsko različnih temah. Kot pravi sama, s pomočjo fotografske podobe raziskuje razmerje med intimnim doživljanjem sveta in zunanjo družbeno stvarnostjo. Osredotoča se na teme, ki odražajo bivanjske izkušnje ter različna eksistencialna vprašanja o smislu in bistvu, minevanju in razumevanju družbene realnosti. V predhodni seriji Morje v meni se je ukvarjala z družbenopolitičnim problemom migracij, ki se je navezoval na konkretno izkušnjo begunske krize, ki jo občutimo tudi v našem okolje. V seriji Neulovljive sanje pa se je osredotočila na posameznika, prežetega s kulturo strahu, krhkosti in razdrobljenosti.

Razstava Privid življenja z minimalističnim prikazom avtoričine ideje gledalca popelje v meditativno izkušnjo, vizualno in avditivno, kjer lahko ponovno premisli o človeku, svetu in njegovi vlogi v njem. Umetnica Irena Jurca v ospredje svojega zanimanja postavlja avtorsko fotografijo, s katero pripoveduje o vsebinsko različnih temah. Kot pravi sama, s pomočjo fotografske podobe raziskuje razmerje med intimnim doživljanjem sveta in zunanjo družbeno stvarnostjo. Osredotoča se na teme, ki odražajo bivanjske izkušnje ter različna eksistencialna vprašanja o smislu in bistvu, minevanju in razumevanju družbene realnosti. V predhodni seriji Morje v meni se je ukvarjala z družbenopolitičnim problemom migracij, ki se je navezoval na konkretno izkušnjo begunske krize, ki jo občutimo tudi v našem okolje. V seriji Neulovljive sanje pa se je osredotočila na posameznika, prežetega s kulturo strahu, krhkosti in razdrobljenosti.