Boge Dimovski | TRANSFORMIRANA PRVINSKOST

9. 5. 2001 – 9. 6. 2001

Galerija Krško

Valvasorjevo nabrežje 4

8270 Krško

 

Trajanje razstave: 9. 5. - 9. 6. 2001

Odlomek iz spremnega besedila kustosa Boštjana Sokliča: » /…/ Boge Dimovski lepo povezuje svoj umetnostni koncept, v osnovi potopljen v lirično abstraktnost, s slikarskim medijem; glavno skrb posveča kompoziciji, točneje odnosom med različno razdelanimi ploskovnimi polji, barvnimi kontrasti znotraj skopih barvnih kombinacij in prostorskimi plani. Značilno geometrijsko skladje, popolnoma uravnovešeno med obliko in vsebino, ne pozna nelogičnosti, vendar slike niso »zaprte« znotraj formata. Občutek imamo, da jih okvir ne zamejuje in da se nekako organično zlijejo z ambientom. Vsaka posebej je sicer zaključena celota, vendar hkrati tudi možni člen sestavljive kompozicije iz več enot, ki lahko dobro funkcionirajo bodisi kot diptihi ali celo triptihi. /…/«

 

Kustos: Boštjan Soklič

Organizator in producent: Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Krško, zanj: Tatjana Avsec

Koproducent: Občina Krško

Fotografije: Fototeka Galerije Krško

 

Medijski odzivi:

Markelj, M. (17. 5. 2001). V galeriji udomljene »duše« : izvirna postavitev slik velikega formata akademskega slikarja Bogeta Dimovskega v galeriji Krško. Dolenjski list, 52(20), 10.

V Krškem Boge Dimovski. (16. maj 2001). Sava Glas, 2(28), 8.

Stopite v stik

Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
(07) 620 92 44
(07) 429 10 98
051 390 658
info@galerijakrsko.si
galerijakrsko.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)

Sledite nam