Boge Dimovski | TRANSFORMIRANA PRVINSKOST

9. 5. 2001 – 9. 6. 2001

Galerija Krško

Valvasorjevo nabrežje 4

8270 Krško

 

Trajanje razstave: 9. 5. - 9. 6. 2001

 

Galerija Krško – pet dekad in pol

Galerija Krško je bila kot razstavni prostor za likovno umetnost odprta leta 1966. Za kontinuirano delovanje je v začetku skrbela Valvasorjeva knjižnica Krško, v devetdesetih letih je zanjo skrbel Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Krško, leta 2009 pa je bila kot enota priključena h Kulturnemu domu Krško.

V 54 letih delovanja je evidentiranih 226 razstav. Zato smo v času, ko nam virusna epidemija preprečuje, da bi vam predstavili nov, ambientalno zasnovan razstavni projekt, pogledali v ta bogat galerijski historiat.

Danes se spomnimo razstave Transformirana prvinskost

Odlomek iz spremnega besedila kustosa Boštjana Sokliča: » /…/ Boge Dimovski lepo povezuje svoj umetnostni koncept, v osnovi potopljen v lirično abstraktnost, s slikarskim medijem; glavno skrb posveča kompoziciji, točneje odnosom med različno razdelanimi ploskovnimi polji, barvnimi kontrasti znotraj skopih barvnih kombinacij in prostorskimi plani. Značilno geometrijsko skladje, popolnoma uravnovešeno med obliko in vsebino, ne pozna nelogičnosti, vendar slike niso »zaprte« znotraj formata. Občutek imamo, da jih okvir ne zamejuje in da se nekako organično zlijejo z ambientom. Vsaka posebej je sicer zaključena celota, vendar hkrati tudi možni člen sestavljive kompozicije iz več enot, ki lahko dobro funkcionirajo bodisi kot diptihi ali celo triptihi. /…/«

 

Kustos: Boštjan Soklič

Organizator in producent: Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Krško, zanj: Tatjana Avsec

Koproducent: Občina Krško

Fotografije: Fototeka Galerije Krško

 

Medijski odzivi:

Markelj, M. (17. 5. 2001). V galeriji udomljene »duše« : izvirna postavitev slik velikega formata akademskega slikarja Bogeta Dimovskega v galeriji Krško. Dolenjski list, 52(20), 10.

V Krškem Boge Dimovski. (16. maj 2001). Sava Glas, 2(28), 8.